Bli medlem

Mer informasjon om medlemskap i våre vedtekter.

Innmeldingsskjema:

Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr: Poststed:
Telefon: Mobil:
E post:
Evt. merknader:
 

 

 

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved