Linker

 

Her er en liten gruppe med linker til andre websider som kan være relevante for våre medlemmer og andre interesserte.

Andata  
Bergen Døvesenter En av våre samarbeidspartnere.
Bjørkåsen Skole Videregående skole for foreldrelagets medlemmer.
Cochleaklubben Foreldreforeningen for cochlea-implanterte. En av våre samarbeidspartnere.
Diverse Tegn Side med diverse tegn innen forskjellige sjangere,Fotball..
Døves Idrettsklubb Bergen døves idrettsklubb
Døves Ungdomsklubb Bergen døves ungdomsklubb
Døveundervisningens historie Døveundervisningens historie
Erher.no Ressurs for hørselshemmede
Forum for Cochleaimplantat Forum for voksne CI brukere
Fotballtegn Fotball tegn.
Hlf Hørselshemmedes landsforbund. Samarbeidspartner.
Hunstad Skole De fleste av foreldrelagets medlemmer har tilknytning til Hunstad Skole i Bergen.
Idrettstegn  
NDF Barne og Ungdomsutvalg Barne og Ungdomsutvalg.
Norges Døveforbund Nettsidene til Norges Døveforbund. En av våre samarbeidspartnere.
Rådgivningskontor for hørselshemmde En tjeneste for hørselshemmede og døvblinde og deres nettverk
Skolenettet En tjeneste fra utdanningsdirektoratet. For alle som er interessert i skole og utdanning.
Slåtthaug videregående skole Velkommen til Slåtthaug videregående skole - knutepunktskolen i Hordaland.
Syns og Audiopedagogisk Teneste Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland.
Tolkebestilling Bestilling av tolk
Utdanningsdirektoratet Statped er en del av utdanningsdirektoratet.
Vestlandet Kompetansesenter Nyttig informasjon. Arrangerer bl.a. en del tegnspråkkurs. Samarbeidspartner.

 

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved