Ulike måter å kontakte Tolketjenesten i Hordaland på

Åpent mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Tekst-telefon: 55 52 67 52
Tale-telefon: 55 52 67 50
Telefaks: 55 52 67 51

E-post: tolk.hordaland@nav.no

SMS: 26626 (evt 977 53 591)

og du skriver følgende:

tolk hordaland <bestilling> ditt navn, og sendes til nummer 26626.

Eksempel: "tolk hordaland trenger tolk til legetime onsdag 7/12 kl 12-13 ved Slettebø legekontor, Slettebøvn 12, gjelder allergitest for mitt barn. Ola Nordmann"

Akuttvakttjenesten (når Tolketjenesten er stengt):

Telefon (149): 994 81 810
SMS: 994 81 810

Akuttvakttjenesten tar bare imot henvendelser om akutt behov for tolkehjelp (f.eks. akutt sykdom, ulykker, dødsfall o.a.)

E-post adresse til HJELPEMIDDELSENTRALEN er:
nav.hjelpemiddelsentral.hordaland@nav.no

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved