Hva skjer?

2014

2013

2012

2011

 1. Reisebrev Høstturen 2011

2010

 • Innkalling til Årsmøte som finner sted 05.04.11 finner du her.
 • Familiedag på Iskanten. Invitasjon kan leses her.
 • Bilder fra Islandsturen er nå lagt ut i vårt billedgalleri
 • HFH Inviterer til familiedag på VilVite. Se invitasjon her.
 • Da er endelig reportasjen fra årets tur til Island klar. Les den her.
 • Bilder fra Curling på Iskanten er nå lagt i vårt billedgalleri.
 • Referat fra Årsmøte avholdt den 26.04.2010 kan dere lese her.
 • Innkalling til Årsmøte, som finner sted den 26.04.10 finner du her.
 • Nå er bilder fra Skidag i Myrkdalen og Høstturen i 2006 som gikk til Kongeparken lagt ut i billedgalleriet.
 • Kommentarer til Midtlyngrapporten. Les mer.
 • Bilder fra Bowling1 er nå lagt ut i billedgalleriet.
 • Juletrefest i Bergen Døvesenter 9. januar.        Les mer.

2009

2008

 

Referat fra  årsmøte i

Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede

Tid:   Tirsdag 10.03.09 Kl. 1830 -2000

Sted:  Hunstad Skole Kronstadveien 35 (Lærerommet)

Til stede: Rune Eng, Birger Kindt, Terje Ulstein, Lars Kåre Holmaas, Ann Kristin Nord, Arild Kartveit, Sonja Sten, Per Gunnar Kvalheim, Kjetil storheim, Olav Dal, Bjørn Moldestad

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling / dagsorden:

Ble godkjent uten kommentarer

2. Årsmelding:

Alle leste gjennom årsmelding, ingen kommentarer, det ble nevnt fra medlemmene at det er positivt å få informasjon fra HFH på SMS

3. Årsregnskap:

Birger gikk igjennom årsregnskapet, litt mer overskudd en budsjettert. Eller ligger alt stort sett på budsjett. Godkjent uten kommentarer

4. Budsjettforslag, og fastsettelse av medlemskontingent:

Medlemskontigent blir som før (300 kr). Ellers budsjettforslag godkjent.

5. Behandling av innkomne forslag:

Ingen innkommede forslag

6. Valg.

Rune Eng (Leder), Birger Kindt, Lars Kåre Holmaas stillet til gjenvalg (Enstemmig godkjent). Jarle Avløyp gikk ut av styret. Terje Ulstein ble valgt inn i styret (Enstemmig godkjent)

Nytt styre er som følger:

Leder: Rune Eng
Styremedlem: Birger Kindt
Styremedlem: Terje Ulstein
Styremedlem: Lars Kåre Holmaas

7. Eventuelt:

Rune og Bjørn innformerte om ”Skolesaken”

Diskusjon rundt en Jubileumstur i 2010 som f. eks til Island sommeren 2010
Denne turen er alle enige om at styret jobber videre med. Det ble gitt en oppfordring til medlemmene om å sende inn forslag til turer.


Det var ellers et hyggelig årsmøte der styret spanderte kaffe, kjeks og brus.

Referent: Lars Kåre Holmaas
 

   
Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved