Hva skjer?

2014

2013

2012

2011

 1. Reisebrev Høstturen 2011

2010

 • Innkalling til Årsmøte som finner sted 05.04.11 finner du her.
 • Familiedag på Iskanten. Invitasjon kan leses her.
 • Bilder fra Islandsturen er nå lagt ut i vårt billedgalleri
 • HFH Inviterer til familiedag på VilVite. Se invitasjon her.
 • Da er endelig reportasjen fra årets tur til Island klar. Les den her.
 • Bilder fra Curling på Iskanten er nå lagt i vårt billedgalleri.
 • Referat fra Årsmøte avholdt den 26.04.2010 kan dere lese her.
 • Innkalling til Årsmøte, som finner sted den 26.04.10 finner du her.
 • Nå er bilder fra Skidag i Myrkdalen og Høstturen i 2006 som gikk til Kongeparken lagt ut i billedgalleriet.
 • Kommentarer til Midtlyngrapporten. Les mer.
 • Bilder fra Bowling1 er nå lagt ut i billedgalleriet.
 • Juletrefest i Bergen Døvesenter 9. januar.        Les mer.

2009

2008

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

i Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede

Tid: Onsdag 12 mars 2008 kl.18.00
Sted: I Bergen Døvesenter sine lokaler i Kalfarveien 79

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling / dagsorden
 2. Årsmelding
 3. Årsregnskap
 4. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
 5. Budsjettforslag, og fastsettelse av medlemskontingent
 6. Behandling av innkomne forslag
 7. Valg (leder/styremedlemmer)

Saker som ønsket behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet, og sendes til leder@h-f-h.no eller med ordinær post til HFH sin adresse

Vi serverer kaffe/te og litt å bite i.

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp.

Hilsen styret.

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved