Historikk

Foreldrelagets historie siden starten i 1960:

Det har skjedd mye og utviklingen har vært stor på de fleste områder siden foreldrelagets begynnelse i for snart 50 år siden.
For å kunne presentere dette på en mest mulig oversiktlig måte har vi delt historikken opp i tre deler til venstre

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved