Om oss

Foreldrelag
Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede (H.F.H.) er en interesseorganisasjon for foreldre i Hordaland/Sogn og Fjordane, som har hørselshemmede barn (døve, tunghørte eller ci-opererte). Vi arbeider for våre barns rettigheter overfor skolemyndigheter og andre offentlige organer/etater.

Informasjon om rettigheter
HfH's medlemmer har informasjon om rettigheter og erfaringer som vi vil skal komme medlemmer til gode.

Sosiale tiltak
HfH arrangerer samlinger og turer for foreldre og barn, og driver med aktiviteter sammen med andre organisasjoner, som også hørselshemmede kan delta i.

Kontakt mellom familier
Det viktigste formålet H.F.H. har, er å skape kontakt mellom familier. Mange av våre voksne medlemmer som har hørselshemmede barn, opplever at det å være sammen med andre, som er i samme situasjon, fungerer godt. Samtidig knyttes gode kontakter mellom barn og foreldre. H.F.H. har medlemmer som har erfaringer innen de fleste problemer som knyttes til hørselshemninger.

Foreldrelagets formålsparagrafer
Lagets formål er:

  • Å skape kontakt mellom familier med hørselshemmede barn og unge.
  • Kunne hjelpe til med service ovenfor medlemmene.
  • Arbeide for aktuelle saker som kan bedre forholdene for hørselshemmede barn og unge, samt i den forbindelse å være talerør ovenfor myndighetene og andre.
  • Ta initiativ til nye servicetiltak og sosiale aktiviteter.

Hva gjør Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede?
Vi kan ikke gå inn i enkeltsaker i denne omgang, men bare konstatere at H.F.H som lag og ved enkelte styremedlemmers arbeid og pådriving, sterkt har kunnet påvirke i mange saker som dreier seg om hørselshemmedes rettigheter og skolegang i årene som har vært og vil bli i fremtiden. En av de største sakene er å opprettholde skoletilbud for hørselshemmede barn. (Hunstad skole har i år utvidet tilbudet til å omfatte barn som har norsk som førstespråk og tegn som støtte, samt barn som har tegnspråk som førstespråk og norsk som andrespråk.)Vi er overbevist om at innsatsen som H.F.H. gjør for hørselshemmede barn har gjort til at man har dette tilbudet fortsatt ved skolene.Vi har lært at hvis man står sammen om en stor sak, så er det lurt å samarbeide med andre organisasjoner med felles interesser i saken, for å kunne stå sterkere.Det er også viktig at medlemmene kommer med synspunkter i de sakene som H.F.H. jobber for og at man får en god følelse av at vi står sammen i sakene for at våre barn/ungdom får et godt tilbud i dagens samfunn.

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved