Korrespondanse

Hva vi sender ut av brev

06.06.2006 Hva vil våre politikere nå?
06.05.2006 - Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.
NRK svikter hørselshemmede barn og unge.
21.04.2006 Raser mot døvetolk-stopp
29.03.2006 Nei til mer tolking i NRK
23.01.2006 Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede P R O T E S T E R E R mot departementets økonomiske tildelingspolitikk jfr. Kapitel 0243 og 3243
20.10.2004 Urettmessig kritikk mot Kompetansesentrene for hørselshemmede
28.03.2004 Utdannings- og forskningsdepartementet raserer tilbudet til hørselshemmede elever
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved